Imagine

Av Mari Fjermedal

Imagine, sa han, imagine
Han vil at vi skal forstå, at vi skal kunne forestille oss hvordan palestinere har det nå

Imagine, sa han,
hvordan det er å gå ut av ditt eget hus, bare litt, og komme tilbake til at det ikke lenger er ditt

Imagine, sa ho,
hvordan det er å ha papirene på eiendommen hvor nå noen andre er, eller ha nøkkelen til huset som ikke lenger er der

Imagine, sa ho,
hvordan det er å ikke kunne spille fotball med din bror uten frykt for å bli arrestert for å være født av feil mor

Imagine, sa han,
hvordan det er å frykte din nabo, han som har myrdet ni, men fortsatt går fri

Imagine, sa ho,
hvordan det er å bli trakassert hver dag, du må da skjønne at de bærer nag

Imagine, sier de, imagine
De vil at vi skal forstå, at vi skal kunne forestille oss hvordan palestinere har det nå

Advertisement
Imagine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s