Mur og stengsler.

Av Marit Fjordheim.

Gårsdagen gav oss mange sterke inntrykk frå Jerusalem og Ramallah: Me såg korleis dei jødiske busetjingane esar ut på palestinsk jord medan palestinarane i praksis nesten aldri får byggjeløyve. Jødane derimot vert støtta og oppmuntra frå den israelske staten. Me har sett korleis muren både stengjer palestinarane inne og skil dei frå kvarandre. – og opplevd kontrollpostane, som også et av palestinarane sin fridom. Alt dette for å gjera livet til palestinarane vanskeleg. Me har også vitja husvære der jødar med hjelp av politi prøver å trengja palestinarane ut, alt støtta av myndighetane.

Advertisements
Mur og stengsler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s