Herre i andres hjem

En sentral utfordring i konflikten mellom Palestina og Israel er de ulovlige bosetningene på palestinsk territorium. Lokalt kalles disse for kolonier som faktisk er mer språklig og historsk presist enn bosetninger. Definisjon koloni: Samling av personer som (frivillig eller tvunget) for lengre eller kortere tid er anbrakt på et bestemt sted (feriekoloni, arbeidskoloni). (snl.no) image I Norge får vi ofte inntrykk av at koloniene er små landsbyer etablert i områder hvor det tidligere ikke var noen aktivitet. Derfor blir det greit å bruke bosetninger som begrep. Men dette er feil, koloniene er utbygd til store byer, strategisk plassert for å kontrollere naturressurser og fragmentere territorium. Den største kolonien på palestinsk territorium heter Ma´ale Adumim , byen har per i dag 88.000 og den vokser, og Israel har kontroll over 85% av naturressursene i området. Vi snakker altså ikke om små bosetninger men om store ekspanderende kolonier. Det finnes nok noen som fortsatt mener at dette er greit fordi befolkningen øker og venner vil bo blant venner. Men i prosessen skal det bygges infrastruktur mellom koloniene. Dette gjøres også på palestinsk land med påfølgende separasjonsmurer. Dermed blir palestinerne avskåret fra egne territorium og arbeidsplasser.

image Denne praksisen kan sterkt sammenlignes med apartheidsystemet som ble brukt i Sør-Afrika. For å finne en logikk som får regnestykket til å gå opp må vi anta at strategien legger til grunn at palestinerne skal bort og at deres land skal befolkes av israelere. Jeg er ikke utdannet professor, men trenger heller ikke være det for å skjønne at det er nettopp dette som skjer. Det kan for mange framstå som flisespikkeri å bruke tid på definisjoner og ordbruk. Men det er faktisk viktig at vi bruker så presise ord og formuleringer som mulig for best å forstå hva som skjer. Vi må derfor slutte å snakke om bosetninger og gjensidig fredsprosess, og heller snakke om det det egentlig er, kolonialisering og apartheid. Enn så lenge er staten Israel herre i andres hjem, palestinernes hjem. Morten Ekeland Jerusalem 29.03.2015

Advertisements
Herre i andres hjem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s